Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 36/2017/HĐ.BĐGTS ngày 24/01/2017 giữa Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Cái Bè với Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ. Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

1. Đất ở (Đất ONT) tại Chợ Hòa Khánh, ấp khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 3843. Diện tích: 116,2m2 - Giá khởi điểm: 834.432.200đồng.

+ Thửa số 3844. Diện tích: 113,7m2 - Giá khởi điểm: 816.479.700đồng.

+ Thửa số 3845. Diện tích: 111,2m2 - Giá khởi điểm: 798.527.200đồng.

+ Thửa số 3846. Diện tích: 108,7m2 - Giá khởi điểm: 780.574.700đồng.

+ Thửa số 3847. Diện tích: 144,5m2 - Giá khởi điểm: 1.037.654.500đồng. 

2. Đất ở (Đất ONT) tại Khu dân cư xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

a/ 16 nền lô B:

+ Nền 02 đến 08. Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 279.120.000đồng/nền.

+ Nền 12 đến 20. Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 279.120.000đồng/nền.

b/ 03 nền Lô D1:

  + Nền 02. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

  + Nền 04. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

  + Nền 05. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

c/ 05 nền Lô D2:

+ Nền 17. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 20.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 27, nền 28.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 31.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

d/ 14 nền Lô D3:

+ Nền 12. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 15 đến 17.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 22. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 24 đến 32.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

đ/ 09 nền Lô C3:

+ Nền 21. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 23 đến 27.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 30 đến 32.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

3. Đất ở (Đất ODT) tọa lạc tại đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 149. Diện tích: 272,4m2 - Giá khởi điểm: 748.010.400đồng.

  - Hạn chót đăng ký đấu giá: 15h ngày 01/03/2017

  - Tổ chức đấu giá : 14h ngày 03/03/2017

Địa điểm và thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè, từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 01/03/2017.

Địa điểm và thời gian xem tài sản bán đấu giá: Tại nơi tài sản tọa lạc kể từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 01/03/2017.

Địa điểm và thời gian tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Tại Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè hoặc Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ. Thời gian: Từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 01/03/2017.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ – Địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại liên hệ số: 073.3887579 – Di động: 0907.620.422 - 0918.442210. Website: www.hoangvuluat.com.vn hoặc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè. Khu 2 Đốc Binh Kiều, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè - ĐT: 073.3925977.