Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia GROUP - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 16 ô đất ở, tại thị trấn Phố Lu và 02 ô đất tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

I

Đất biệt thự: Gồm 12ô, tổng diện tích 3.273.2m2.

1

Ô số 02

284,7

3.500.000

996.450.000

150.000.000

500.000

2

Ô số 03

279,9

3.500.000

979.650.000

150.000.000

500.000

3

Ô số 04

276,3

3.500.000

967.050.000

150.000.000

500.000

4

Ô số 05

274,0

3.500.000

959.000.000

150.000.000

500.000

5

Ô số 06

273,0

3.500.000

955.500.000

150.000.000

500.000

6

Ô số 07

272,2

3.500.000

952.700.000

150.000.000

500.000

7

Ô số 08

271,2

3.500.000

949.200.000

150.000.000

500.000

8

Ô số 09

270,3

3.500.000

946.050.000

150.000.000

500.000

9

Ô số 10

269,3

3.500.000

942.550.000

150.000.000

500.000

10

Ô số 11

268,3

3.500.000

939.050.000

150.000.000

500.000

11

Ô số 12

267,5

3.500.000

936.250.000

150.000.000

500.000

12

Ô số 13

266,5

3.500.000

932.750.000

150.000.000

500.000

II

Khu LK7:01ô, diện tích87.5m2,

1

Ô số 02

87,5

3.000.000

262.500.000

50.000.000

200.000

III

Khu LK5: Gồm3lô, tổng diện tích303.2m2

1

Ô số 41

101,6

3.000.000

304.800.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 48, ô số 52

100,8

3.000.000

302.400.000

50.000.000

200.000

IV

Xã Xuân Quang:Gồm 02 ô,tổng diện tích200,0m2

1

Từ ô số 40, ô 48

100,0

2.000.000

200.000.000

40.000.000

200.000

 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04, 05, 06/07/2018 (Trong giờ hành chính), tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 13/07/2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai trước 16h00 ngày 13/07/2018. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

*Lưu ý: 01 (một) ô đất đăng ký đấu giá được cho vào một phong bì to ghi đầy đủ các thông tin số thửa đất, địa điểm thửa đất đăng ký, tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng tham gia đấu giá và gửi qua đuờng bưu điện tới địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 11, 12, 13/07/2018), nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 16/07/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng;

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0978 715 968.