Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá tài sản như sau:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ

1. Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân:

- Lô 1: Gồm 10 thửa từ thửa 07 - thửa 16. Diện tích: 90 – 99 m2/ thửa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 2: Gồm 9 thửa đất từ 17 - thửa 25. Diện tích: 90 – 107.1 m2/ thửa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch. Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 95.000.000 đồng/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 3: Gồm 07 thửa đất 32 - thửa 38. Diện tích: 95,6- 136,6 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Đồng Mè, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực:

Gồm 08 thửa đất 01 - thửa 08. Diện tích: 53,76 - 61,38 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 95.000.000 đồng/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa

- Bán hồ sơ từ 05/6/2018 đến hết ngày 22/6/2018(trong giờ hành chính) tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên; tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Trụ sở UBND xã Minh Tân; Trụ sở UBND xã Phượng Dực.

- Thời gian nhận tiền đặt trước 21, 22/6/2018 trong giờ hành chính tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VP. Bank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 21, 22/6/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá:

- Thời gian: Ngày 23/6/2018 tại Trụ sở UBND huyện Ba Vì (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).

- Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274.