Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Lão, Hải Phòng

(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng. P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 5.858,5 m2 đất (được chia thành 50 lô) tại khu ngã ba An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

3.2. Tổng giá khởi điểm: 23.475.333.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/lô (Ba mươi triệu đồng một lô).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng; 200.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 100.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống.

(Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá được thể hiện cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước, xem tài sản và dự kiến thời gian tổ chức bán đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ tham gia đấu giá: ngày, giờ làm việc hành chính từ ngày 05/3/2018 đến trước 16h30’ ngày 19/3/2018 tại:

- Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng; địa chỉ: P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão; địa chỉ: Trong trụ sở UBND huyện An Lão;

- UBND thị trấn Trường Sơn; địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính ngày 12, 13/3/2018 tại nơi có tài sản bán đấu giá.

4.3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông tin đến trước 16h30’ ngày 19/3/2018 tại:

- Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão.

+ Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá từng lô đất thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

5. Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Giờ làm việc hành chính ngày 15, 16 và trước 16h30’ ngày 19/3/2018.

6. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên cho từng lô đất.

7. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: Từ 8h30’ ngày 22/3/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Trường Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng; địa chỉ: P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng; ĐT: 0225.3652292; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão; địa chỉ: Trong trụ sở UBND huyện An Lão; ĐT: 0225.6523116.