Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: QSD đất ở tại khu Quán Đồng, thôn Đề Thám, xã Văn Nhân và khu ao Vôi, thôn Trình Viên; khu ao Ren, thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Khu ao Vôi, thôn Trình Viên, xã Phú Túc: 03 thửa đất với tổng diện tích 292,1 m2.

Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/ m2.

Khu ao Ren, thôn Lưu Xá, xã Phú Túc: Từ thửa 6 đến thửa 22 với tổng diện tích

2.100 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Từ thửa 23 đến thửa 27 với tổng diện tích 620,3m2. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/ m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ, thăm thực địa:

- Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 29/12/2017 đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/01/2018 tại Trụ sở TTPTQĐ huyện Phú Xuyên, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và UBND xã Phú Túc.

- Tiền mua hồ sơ là: 200.000 đồng/ bộ/ 01thửa.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 17/01/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/01/2018 tại UBND xã Phú Túc.

- Số tiền đặt trước:

Khu ao Vôi, thôn Trình Viên: 55.000.000 đồng/ 01thửa đất.

Khu ao Ren, thôn Lưu Xá: 40.000.000 đồng/ 01thửa đất.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 20/01/2018 (thứ 7 ).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. ĐT: 02433 859 988 hoặc DĐ: 0916496923.