Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSGLVĐ tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Vietinbank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: