Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá ASEAN thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Quyền sử dụng đất 499,8m2, thuộc thửa đất số 567, tờ bản đồ số 04 có địa chỉ tại xóm Liên Thanh, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giấy CNQSD đất số BP 800828, số vào sổ cấp GCN CH 02397 số 3831 do UBND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/12/2013.

Giá khởi điểm: 660.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 132.000.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/06/2018 đến hết 16h00’ ngày 25/06/2018. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23/06/2018. Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 25/06/2018.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 ngày 28/06/2018 tại Công ty Cổ phần Đấu giá ASEAN, số 109 Đường Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Điện thoại liên hệ: 0982105972 - 0979757898.