Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu – Trung tâm TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất tại Phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM, thuộc thửa đất số 457-50, tờ bản đồ số 3, số phát hành T 134386; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  00231/25/QSDĐ/4952/UB do UBND quận Gò Vấp ký ngày 20 tháng 7 năm 2001.

 - Diện tích: 137,0 m2.

 - Mục đích sử dụng: Làm nhà ở.

 - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 8.000.000.000  đồng (Viết bằng chữ: Tám tỷ đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 06/7/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 09/7/2018 tại Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu – Trung tâm TP.HCM. Địa chỉ: Số 113 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.62561989 – 0987435509.