Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa chỉ: Căn hộ 511-B1 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 909.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm linh chín triệu đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 24/01/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 17/01/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 02/02/2017. 

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.