Đấu giá quyền sử dụng đất phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng công trình hỗn hợp tại ô đất ký hiệu G4*-HH16 thuộc khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên. Tổng diện tích ô đất: 43.542 m2; trong đó: Diện tích đấu giá: 15.022 m2; Giá khởi điểm: 46.200.000 đ/m2; bước giá: 400.000 đ/m2; Mục đích đích đấu giá: Xây dựng công trình hỗn hợp; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với diện tích sân bãi, cây xanh, đường dạo 28.520 m2: Nhà đầu tư trúng đấu giá được thuê đất 50 năm và được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê.

b) Đấu giá quyền sử dụng đất nhà chia lô tại ô quy hoạch E.2/LX5 phường Bồ Đề, quận Long Biên. Diện tích đấu giá: 55,48 m2; Giá khởi điểm: 115.800.000 đ/m2; bước giá: 500.000 đ/m2; Mục đích đích đấu giá: Xây dựng nhà ở; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện theo quy định; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 09h00’ ngày 23/5/2017.

3. Phát hành và tham khảo hồ sơ mời đấu giá: Hồ sơ mời được phát hành công khai không hạn chế tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên hoặc Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Cổng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên, TP Hà Nội (http://www.longbien.hanoi.gov.vn) từ ngày 24/4/2017.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 24/4/2017 đến 17h00 ngày 24/5/2017 (giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (Đ/c: Tầng 5 – khu Liên cơ quan UBND quận Long Biên, số 03 phố Vạn Hạnh – Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Thời gian nộp hồ sơ được tính theo thời điểm Ban QLDA đầu tư xây dựng tiếp nhận Thư đảm bảo do bưu điện chuyển đến.

5. Thời gian, địa điểm thu phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, hoặc nộp riêng các khoản tiền theo quy định, thời gian nộp tiền chậm nhất là đến 17h00 ngày 24/5/2017 (giờ hành chính)

- Hình thức: Nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên qua Tên tài khoản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Số Tài khoản : 3713.0.1088738, tại: Kho bạc Nhà nước Long Biên; Nội dung: Nộp tiền phí và/hoặc tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại ô đất ký hiệu (hoặc ô quy hoạch) đăng ký tham gia đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 26/5/2017 tại Nhà văn hóa phường Gia Thụy (Phố Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

* Thông tin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên - Điện thoại: 043.8737252.