Đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 145m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 13(1), tờ bản đồ số 11 tại thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.306.511.370 đồng (Một tỷ, ba trăm linh sáu triệu, năm trăm mười một nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 10/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 29/11/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 16/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 02/12/2016.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.