Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại huyện Cần Giuộc (Long An)

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TCKH huyện Cần Giuộc chuyển giao như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại huyện Cần Giuộc (Long An)

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 661, tờ bản đồ số 33, diện tích 1.232 m2, tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

Giá khởi điểm: 1.061.698.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi tám ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng / hồ sơ.

Thời gian tham khảo hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 23/3/2017.

Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 25/3/2017.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt trước: ngày 23/3/2017 ( Trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2017 tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về tài sản và có nhu cầu tham khảo hồ sơ, đăng ký, nộp tiền đặt trước liên hệ tại:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Thái Bình – TT. Cần Giuộc – Huyện Cần Giuộc.

Điện thoại: 072 3874251.

2. Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC).

Địa chỉ: 354/31 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.62907376.