Đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lạng Sơn thông báo bán đấu tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 413B đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm

1.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tại Khối 8 (phía sau nhà ở chính sách xã hội - nhà số 1), phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khu đất thuộc vị trí 4 đường Quốc lộ 1A, đoạn từ địa phận phía Nam trị trấn Cao Lộc đến hết địa phận phường Đông Kinh; Theo Mảnh trích đo địa chính số 81-2016 ngày 26/9/2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường, vị trí tiếp giáp như sau:

a) Vị trí khu đất:

- Phía Đông: Giáp nhà ở chính sách số 1;

- Phía Tây: Giáp đất tập đoàn Phú Thái và đất các hộ dân;

- Phía Nam: Giáp đất tập đoàn Phú Thái;

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư.

b) Diện tích khu đất: 2.444,3 m2, trong đó: Diện tích nằm trong chỉ giới quy hoạch đường giao thông là: 339,1 m2 ;

c) Diện tích đất bán đấu giá là: 2.105,2 m2 được chia thành 26 lô (có sơ đồ khu đất kèm theo).

d) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

1.2. Giá khởi điểm 01 m2 đất: 6.000.000 đ/m2 (Sáu triệu đồng chẵn trên một mét vuông).

Giá khởi điểm toàn bộ khu đất bán đấu giá: 12.631.200.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

2. Khách hàng có nhu cầu mua tài sản phải nộp các khoản sau

  a) Phí tham gia đấu giá:

- Đối với những lô có giá khởi điểm trên 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) là: 500.000đ/1 hồ sơ đăng ký (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Đối với những lô có giá khởi điểm dưới 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) là: 200.000đ/1 hồ sơ đăng ký (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Tiền đặt trước: Từ 10 đến 15% giá khởi điểm của từng lô.

3. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản

a) Tham khảo hồ sơ: Từ ngày 08/02/2017 (trong giờ hành chính) đến 11 giờ 00 phút ngày 13/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lạng Sơn.

b) Xem tài sản: Từ ngày 08/02/2017 đến ngày 11/3/2017 tại nơi có khu đất, địa chỉ: Khối 8 (phía sau nhà ở chính sách xã hội - nhà số 1), phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/3/2017 (trong giờ hành chính) đến 16 giờ 00 phút ngày 13/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/3/2017 tại Hội trường tầng IV, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. Số ĐT 0253.717.994./.