Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau