Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày  10  tháng  02  năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang, Trung tâm tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền, như sau:

Tài sản của Công ty Cổ phần Tam Phong; Đỗ Thành Đôi và Đặng Thị Hồng, tại đường cặp kênh Rạch Giá – Long Xuyên, ấp Thanh Niên,TT.Phú Hoà, H.Thoại Sơn, gồm:

*TS1: 2.939,4m2 đất (546,70m2 đất ở tại đô thị +  105,9 đất ở tại đô thị trong HLGTSR + 2.286,8m2 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp). GKĐ: 1.195.024.000đồng.

*TS2: 1.781m2 đất (1.518,5m2 đất ở tại đô thị + 38m2 đất trồng cây lâu năm + 224,5m2 đất CLN trong HLGT). GKĐ: 934.015.000đồng.

*TS3: 1.267,8m2 đất (491m2 đất ở tại đô thị + 9m2 đất ODT trong HLGT + 686,5m2 đất cơ sở, sản xuất kinh doanh + 81,3m2 đất trồng cây lâu năm). GKĐ: 580.915.000đồng.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, tham khảo hồ sơ tài sản, đăng ký mua tài sản, thuê đất, nộp đơn đăng ký: kể từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 08 / 02 / 2017.

Giá khởi điểm tài sản thi hành án chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3  857 763. Website:www.daugiaangiang.gov.vn ./.