Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Quyền sử dụng đất diện tích 1.300m2, đất ở nông thôn, thuộc thửa đất số 227 tờ bản đồ số 06 của ông Đoàn Đình Tuấn và bà Mai Thị Chiều tọa lạc tại ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, ĐT.

Giá khởi điểm: 58.382.730 đồng.

-    Thời gian đăng ký, xem tài sản, tham khảo hồ sơ: đến hết 16h00p, ngày 07/03/2017.

-    Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản tọa lạc.

-    Địa điểm đăng ký hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty TNHH BĐG tài sản Đại Tín.

-    Tổ chức đấu giá dự kiến: Lúc 8 h30 phút ngày 09 tháng 03 năm 2017;

-    Khách hàng có nhu cầu mua, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở.