Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Quyền sử dụng đất diện tích theo yêu cầu thẩm định giá 3.396 m2 đất sản xuất kinh doanh (diện tích theo giấy 2.937 m2), thuộc thửa đất số 1402, tờ bản đồ số 05 của ông Phan Thanh Liêm và bà Lê Thị Mỹ Hiệp tọa lạc tại ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 1.118.865.078 đồng.

-    Thời gian đăng ký, xem tài sản, tham khảo hồ sơ: đến hết 16h00p, ngày 13/02/2017.

-    Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản tọa lạc.

-    Địa điểm đăng ký hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty TNHH BĐG tài sản Đại Tín.

-    Tổ chức đấu giá dự kiến: Lúc 8 h30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2017;

-    Khách hàng có nhu cầu mua, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở.