Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU

1. Tài sản bán đấu giá:

v Tài sản 1: QSDĐ có diện tích 75 m2 đất ở nông thôn. Tọa lạc tại Ấp 4, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. QSDĐ thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 69. GCN QSDĐ số AD 894119, số vào sổ H-03488 do UBND huyện Bình Long (cũ) (nay là huyện Hớn Quản), tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/11/2005, đứng tên Ông: Hồ Trọng Chúc. Tài sản gắn liền trên đất bao gồm: 01 căn nhà cấp IV có diện tích 75 m2.

Giá khởi điểm: 222.527.250đ (Hai trăm hai mươi hai triệu, năm trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

v Tài sản 2: QSDĐ có diện tích 16.281 m2 đất trồng cây lâu năm. Trong đó có 459 m2 thuộc hành lang lộ giới. Tọa lạc tại Ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. QSDĐ thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 22. GCN QSDĐ số BC 606385, số vào sổ CH 00170 do UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/10/2010, đứng tên Hộ ông: Hồ Trọng Chúc. Tài sản gắn liền trên đất bao gồm:  45 cây điều.

Giá khởi điểm: 302.407.425đ (Ba trăm linh hai triệu, bốn trăm linh bảy ngàn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).

Tài sản bán riêng thành từng gói.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là ông: Hồ Trọng Chúc.

Thời gian phát hành hồ sơ, đăng ký tham giá đấu giá: kể từ ngày 05/01/2017 đến 10h00 ngày 06/02/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: từ ngày 05/01/2017 đến 10h00 ngày 06/02/2017 tại Ấp 4, xã Tân Khai và Ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8h30 phút ngày 10/02/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

-  Người tham gia đấu giá phải đặt trước (tiền cọc) là 10% trên giá trị tài sản và nộp phí đấu giá là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860216