Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU

1. Tài sản bán đấu giá: 

QSDĐ có diện tích 578 m2. Trong đó có 200 m2 đất ở tại nông thôn;  378 m2 đất trồng cây lâu năm với thời hạn sử dụng: 17/6/2055 (Đã bao gồm 24 m2 nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ). Tọa lạc tại Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. QSDĐ thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số 12. GCN QSDĐ số AH 653249, số vào sổ H-02171 do UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/12/2006 đứng tên Hộ ông: Huỳnh Đình Can – bà: Phan Thị Hòa. 

2. Tổng giá khởi điểm: 136.278.000đ (Một trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là ông – bà: Huỳnh Đình Can – Phan Thị Hòa.

Thời gian phát hành hồ sơ, đăng ký tham giá đấu giá: kể từ ngày 20/01/2017 đến 10h00 ngày 20/02/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: từ ngày 20/01/2017 đến 10h00 ngày 20/02/2017 tại Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8h30 phút ngày 23/02/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860216.