Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bình Tân, Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Chi nhánh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 131 Lô nền thuộc dự án hạ tầng khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 131 Lô nền thuộc dự án hạ tầng khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 38 (Ba mươi tám) lô nền thuộc Khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tọa lạc tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể: 

STT

Số hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Loại đất

Giá đất

(Đồng)

Thành tiền

(Giá khởi điểm)

(Đồng)

1

Thửa 631

100,00

ONT

2.400.000

240.000.000

2

Thửa 632

100,00

ONT

2.400.000

240.000.000

3

Thửa 667

110,40

ONT

2.400.000

264.960.000

4

Thửa 668

111,30

ONT

2.400.000

267.120.000

5

Thửa 669

112,10

ONT

2.400.000

269.040.000

6

Thửa 670

108,10

ONT

2.400.000

259.440.000

7

Thửa 671

130,80

ONT

2.400.000

313.920.000

8

Thửa 672

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

9

Thửa 673

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

10

Thửa 674

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

11

Thửa 675

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

12

Thửa 676

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

13

Thửa 677

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

14

Thửa 678

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

15

Thửa 679

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

16

Thửa 680

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

17

Thửa 681

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

18

Thửa 682

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

19

Thửa 683

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

20

Thửa 684

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

21

Thửa 685

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

22

Thửa 686

115,00

ONT

2.400.000

276.000.000

23

Thửa 687

115,50

ONT

2.800.000

323.400.000

24

Thửa 688

115,40

ONT

2.800.000

323.120.000

25

Thửa 689

115,30

ONT

2.800.000

322.840.000

26

Thửa 690

115,20

ONT

2.800.000

322.560.000

27

Thửa 691

115,10

ONT

2.800.000

322.280.000

28

Thửa 692

115,00

ONT

2.800.000

322.000.000

29

Thửa 693

114,90

ONT

2.800.000

321.720.000

30

Thửa 694

114,80

ONT

2.800.000

321.440.000

31

Thửa 695

114,70

ONT

2.800.000

321.160.000

32

Thửa 696

114,60

ONT

2.800.000

320.880.000

33

Thửa 697

114,50

ONT

2.800.000

320.600.000

34

Thửa 698

114,30

ONT

2.800.000

320.040.000

35

Thửa 699

164,60

ONT

3.100.000

510.260.000

36

Thửa 700

134,10

ONT

3.100.000

415.710.000

37

Thửa 701

115,80

ONT

3.100.000

358.980.000

38

Thửa 702

97,00

ONT

3.100.000

300.700.000

Tổng cộng

11.442.170.000

Giá khởi điểm của tổng 38 (ba mươi tám) lô nền: 11.442.170.000 đồng (Mười một tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng).

Theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 131 lô nền thuộc dự án Khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Trên 500 triệu đồng

500.000

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 04/06/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 04/06/2018 (Giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết đến hết ngày 04/06/2018 (Giờ hành chính) tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

-  Từ ngày 29/05/2018 – 31/05/2018 (Giờ hành chính) tại Phòng tài chính kế hoạch huyện Bình Tân - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 07/06/2018, tại Hội trường của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 131 Lô nền thuộc dự án hạ tầng khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết về tài sản xin liên hệ: Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.838.381 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Tân - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.766.227.