Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

*TS1: QSDĐ DT 1032,4m2 (trong đó 982,4m2 đất CLN và 50m2 đất HLBVĐB), thuộc thửa đất số 544, tờ bản đồ số 13 theo GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 279911, vào sổ cấp GCN số: CH03727 của UBND H.Bến Cát cấp 17/01/2011. Tài sản toạ lạc tại: Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, H.Bàu Bàng, Bình Dương. GKĐ: 354.839.680 đồng

* TS2: QSDĐ DT 530,8 m2 (trong đó 478,3 m2 CLN; 52,5 m2 HLATĐB) thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 13, ấp 3, xã Trừ Văn Thố, H.Bàu Bàng, Bình Dương theo GCNQSDĐ số AM 565579, vào sổ cấp GCN số: H2715 do UBND H.Bến Cát cấp 24/7/2008 cho ông Bùi Thanh Hiếu; Tài sản trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 56,4m2 tường xây tô, mái lợp tole, nền gạch men, cửa chính và cửa sổ khung sắt gắn kính và nhà tạm gắn liền có DT 15,98m2, nhà vệ sinh có DT 3,74m2. Tài sản toạ lạc tại: Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, H.Bàu Bàng, Bình Dương. GKĐ: 220.365.000 đồng

* TS3: QSDĐ DT 2.000m2 LUA, thuộc thửa đất số 262, 263, 272, 273, 274, 275, 276 và một phần thửa 279, 280, tờ bản đồ số 14 theo GCN QSDĐ số I 708968, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 01493 QSDĐ ngày 19/02/1997 của UBND H.Bến Cát, Bình Dương. Tài sản trên đất gồm: 110 cây cao su 07 năm tuổi. Tài sản toạ lạc tại: Ấp Nhà Mát, xã Long Nguyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương. GKĐ: 68.626.369 đồng

Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: TS1 vá TS2 từ 08h 0’ ngày 28/12/2016 đến 10h 0’ ngày 03/02/2017; TS3 từ 08h 0’ ngày 30/12/2016 đến 10h 0’ ngày 03/02/2017.

* Thời gian xem tài sản: từ 08h 0’ đến trước 16h 0’ các ngày 18/01/2017 và ngày 08/02/2017.

* Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 16 giờ 00 phút ngày 09/02/2017

* Thời điểm bán đấu giá dự kiến: TS1 là 14h 0’; TS2 là 15h 0’ và TS3 là 10h 0’ cùng ngày 10/02/2017.

* Địa điểm bán đấu giá dự kiến: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương;

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

* Liên hệ: Số 229, Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Tp.TDM, Bình Dương; ĐT: (0650).3855580; 0906 37 39 86 (Long). Website: www.daugiabinhduong.vn.