Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất xây dựng nhà ở tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất xây dựng nhà ở tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất xây dựng nhà ở. Diện tích đất sử dụng: 379,6 m2 loại đất ở đô thị (ODT) thuộc tờ bản đồ số 14, thửa đất số 105, thời hạn sử dụng lâu dài và tài sản trên đất gồm: Nhà làm việc (01 trệt + 01 lầu) hiện trạng đã hư hỏng không sử dụng. Giá khởi điểm từ: 1.776.528.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/3/2017, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/3/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ, Các đối tượng còn lại: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 177.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá.

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo qui định của Luật Đất đai năm 2013.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Sau khi khách hàng trúng đấu giá phải trả tiền giá trị tài sản có trên đất là: 21.205.000 đồng do tài sản này không qua đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 28/3/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.