Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản 01: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích đất: 17.396,5 m2, loại đất: Nông nghiệp khác NKH (vị trí 5), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa 23, tờ bản đồ số 18. Địa chỉ: ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Giá khởi điểm: 1.122.611.000 đồng.

Tài sản 02: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích đất: 80.000,1 m2, loại đất: Nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ số 06. Địa chỉ: ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Giá khởi điểm: 8.000.000.000 đồng.

Tài sản 03: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích đất: 80.605,1 m2, loại đất: Nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 07. Địa chỉ: ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Giá khởi điểm: 8.060.510.000 đồng.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 29/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít (trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 29/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít (trong giờ làm việc).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 tài sản; Khoản tiền đặt trước: Tài sản 01: 112.000.000 đồng/01 hồ sơ, tài sản 02: 800.000.000 đồng/01 hồ sơ; tài sản 03: 806.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 29/9/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Khoản tiền đặt trước, người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ đăng ký cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2017, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít (Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270).3840231.