Đấu giá quyền sử dụng đất, các loại MMTB dùng gia công kính cường lực và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau: