Đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 3 năm 2017).

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum được kiện toàn theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, gồm các lô đất như sau:

Tổng số lô (thửa) đất đưa ra đấu giá: 223 lô, thửa.

Trong đó:

- Đất ở: 212 thửa;

- Đất dịch vụ thương mại: 11 lô.

2. Diện tích các lô(thửa) đất và giá khởi điểm:

  (Có Phụ lục chi tiết cho từng lô(thửa) đất kèm theo).

3. Địa điểm, thời hạn trưng bày và tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá:

  3.1. Địa điểm:

- Tại trang thông tin điện tử của: UBND tỉnh Kon Tum và các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

  - Tại Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum: Số 54 đường Đặng Tiến Đông, TP Kon Tum;

  - Tại Khách Sạn Đăk Bla, TP Kon Tum: Số 02 đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum.

  - Tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP Kon Tum;

3.2. Thời hạn: Bắt đầu từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày 13/3/2017.

4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  - Địa điểm:

  + Tại Khách Sạn Đăk Bla, TP.Kon Tum: Số 02 đường Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum.

  + Tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum: Số 92 đường Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum.

+ Tại Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày 13/3/2017.

5. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

  - Địa điểm: Tại Khách sạn Đăk Bla thành phố Kon Tum: Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.

  - Thời gian: Tổ chức đấu giá (dự kiến): Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/3/2017.

Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum), điện thoại số 0603.916.467 để được hướng dẫn chi tiết./.