Đấu giá quyền sử đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, số lượng 02 thửa đất (thửa số 157; 158), tại đường Quang Trung, thuộc Trung tâm thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

- Quyền sử dụng đất số lượng 02 thửa đất (thửa số 157; 158)

- Diện tích: 108,5 m2/ thửa đất

- Tổng diện tích của 02 thửa: 217 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước.

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng/m2 (Mười sáu triệu đồng chẵn). Cụ thể:

Giá khởi điểm của từng thửa đất là: 1.736.000 000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)/thửa. Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí cấp Giấy CNQSD đất, do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

3. Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

4. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

5. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín một lần, trả giá trước và gửi qua đường Bưu điện.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ bán đấu giá

Thời gian tham khảo hồ sơ kể từ ngày 27/4/2017 đến hết ngày 28/5/2017 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá:

Thời gian xem tài sản bán đấu giá kể từ ngày 27/4/2017 đến hết ngày 28/4/2017 tại thực địa các thửa đất (Đường Quang Trung thuộc Trung tâm thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

8. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ đăng ký, trả giá gửi qua đường Bưu điện trong thời gian 01 (một) ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 29/5/2017.

Địa điểm nhận Hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Tại Hội trường tầng 5, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn (mới)

9. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 31/5/2017.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Hội trường tầng 5, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn (mới), thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0203.824.914 - 0203.822.867 - 0203. 882.302