Đấu giá quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Miền Nam Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 226/7 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh được cấp theo giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số: 658/GCN-NĐ.5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp ngày 06/08/2003, thay đổi chủ sở hữu bà Trần Xuân Bình ngày 25/03/2011. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 5 xác nhận nội nghiệp ngày 08/09/2016, cụ thể như sau:

+ Theo Giấy chứng nhận: Diện tích đất: 25,4m2 - Diện tích xây dựng: 25,42m2.

 - Tổng diện tích sử dụng: 57,04m2.

+ Theo bản vẽ hiện trạng:

 - Diện tích đất: 30,72m2 trong đó diện tích được công nhận: 25,42m2 và diện tích không được công nhận: 5,30m2.

 - Diện tích nhà phù hợp Giấy chứng nhận được công nhận: 57,04m2;

 - Diện tích nhà vi phạm lộ giới không được công nhận theo giấy chứng nhận: 5,30m2;

- Diện tích nhà xây dựng không phép không được công nhận: 34,72m2.

+ Lưu ý: Đối với phần diện tích không được công nhận, vi phạm lộ giới người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin phép tồn tại, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở và chịu mọi chi phí liên quan.

- Giá khởi điểm:  1.702.000.000 VNĐ (Một tỷ bảy trăm lẻ hai triệu đồng).

- Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước: 255.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án.

2. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 08/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An. Tầng 6, số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 17/12/2016 tại nơi có tài sản: Số 226/7 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 08/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An - Tầng 6, số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h30 phút, ngày 20/12/2016 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348  Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 04. 62928913 / 08. 6683 6078.