Đấu giá phương tiện vận tải thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

- Tài sản: Phương tiện vận tải thanh lý.

- Giá khởi điểm: 16.500.000 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 17/11/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/11/2016.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 22/11/2016.

Thời gian nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký mua tài sản: Từ ngày 17/11/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 24/11/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.  Chi nhánh Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 3, số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.