Đấu giá ô tô đầu kéo và sơ mi rơ mooc thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Căn cứ Tờ trình đã được phê duyệt ngày 04/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thanh lý 03 xe ô tô đầu kéo và 03 sơ mi rơ mooc. Hội đồng thanh lý tài sản thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau:

1. Đối tượng bán thanh lý:

- Thanh lý 03 xe ô tô đầu kéo và 03 sơ mi rơ mooc.

- Giá khởi điểm đã bao gồm VAT: 400.000.000 đồng.

- Chào giá cả lô cho 06 chiếc (gồm 03 đầu kéo và 03 sơ mi rơ mooc).

2. Hình thức bán thanh lý:

- Bán đấu giá công khai cho các cá nhân và tổ chức.

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý (theo mẫu đăng ký kèm thông báo này);

+ CMND (bản photo - đối với cá nhân đăng ký mua) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức đăng ký mua).

- Số tiền đặt trước: 40.000.000 đồng. Nộp trước 17h00, ngày 05/6/2018.

- Thời gian tham khảo, nhận, nộp hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến 17h00, ngày 05/6/2018 (Trong giờ làm việc của Công ty).

- Thời gian, địa điểm kiểm tra thực trạng xe: Từ ngày 30/5/2018 đến   04/6/2018 (Trong giờ làm việc của Công ty) tại Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kỹ thuật - Vận tải - Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ. Địa chỉ: Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024 38362310.

Lưu ý: Túi hồ sơ đăng ký phải ghi rõ thông tin liên hệ của người mua, đảm bảo nguyên vẹn và phải được dán kín, niêm phong theo qui định.

- Thời gian mở hồ sơ: 14h00, ngày 06/6/2018 tại Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ. Địa chỉ: Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.