Đấu giá Nhóm dây cáp điện, nhóm tụ bù, nhóm vật tư nhỏ lẻ khác tại Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tài sản đấu giá: Nhóm dây cáp điện, nhóm tụ bù, nhóm vật tư nhỏ lẻ khác.

- Đơn vị có tài sản: Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak

- Giá khởi điểm: 1.040.794.128 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi triệu, bảy trăm chín mươi bốn ngàn, một trăm hai mươi tám đồng).

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng

- Phí tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/ hồ sơ

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 05/12/2017 đến 16h ngày 15/12/2017 trong giờ hành chính tại 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 14/12/2017 đến trước 17h ngày 15/12/2017.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 05/12/2017 đến ngày 15/12/2017 trong giờ hành chính tại kho An Khê và kho Ka Nak.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: 9h ngày 16/12/2017 tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá: trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty theo đúng thời gian quy định.