Đấu giá nhà và đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP. Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở như sau:

 

Tên dự án

Số lượng thửa đất

Tên thửa

đất đấu giá

Diện tích

Thửa đất (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/ m2)

Tiền đặt trước

(đồng/ thửa)

Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng.

14

Lô ĐG 03:

Từ thửa số LK358 đến thửa LK371.

Từ 50,0 đến 67,3

33.200.000

100.000.000

16

Lô ĐG 03A:

Từ thửa số LK342 đến thửa LK357.

Từ 49,3 đến 50,0

13

Lô ĐG 04:

Thửa LK168, LK174, LK189, Từ thửa LK194 đến thửa LK197; LK199, Từ thửa LK205 đến thửa LK209.

Từ 50,0 đến 68,4

07

Lô ĐG 06:

Thửa số LK252, LK262, LK277, LK280, LK285, LK286, LK301.

50,0

Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ/ m2.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 11/4/2018.

Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 09/4/2018 và 10/4/2018.

Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 11/4/2018 đến ngày 12/4/2018.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 14/4/2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.