Đấu giá nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại TP.Ninh Bình, Ninh Bình

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình.

Tài sản bán đấu giá: Nhà ở gắn với quyền sử dụng đất.

Tình trạng tài sản: Đang thế chấp để bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán nợ của Công ty TNHH ĐTTM & DV Trang Hoàng tại Ngân hàng.

Tổng giá khởi điểm: 5.261.000.000 đồng (năm tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

Tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước bằng 10% tổng giá khởi điểm.

- Phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thời gian và địa điểm mua hồ sơ, thu nộp tiền đặt trước:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 18/12/2017 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/12/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Công ty TNHH DV Bán đấu giá tài sản Ninh Bình.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến):  08h00, ngày 21/12/2017 tại Trụ sở Công ty TNHH DV Bán đấu giá tài sản Ninh Bình. Địa chỉ: 68 Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.