Đấu giá Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng của Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh ủy quyền.

Cụ thể tài sản như sau: Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ sản xuất gạch.

Giá khởi điểm: 32.033.000.000 đồng.

Thời gian xem tài sản, thu tiền đặt trước và đơn tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ 00, ngày 29/11/2016 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm xem tài sản: Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng; địa chỉ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 30/11/2016, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 166, Đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp A Long) Website: http://daugia.hatinh.gov.vn.