Đấu giá Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đã qua sử dụng

(BĐT) - Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đã qua sử dụng thanh lý.

* Giá khởi điểm: 97.100.000 đ (chín bảy triệu, một trăm ngàn đồng. Ký quỹ: 14.500.000 đ.

* Giá chưa có thuế VAT được bán trọn lô. Không bao gồm phí giao nhận và chuyển quyền sở hữu tài sản.

2. Thời gian tham khảo & bán hồ sơ: Từ ngày 01/12/2016 đến 16 giờ 00, ngày 07/12/2016 (giờ hành chính).

3. Địa điểm bán hồ sơ: Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam - 6/5 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP. HCM.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 06 và 07/12/2016 buổi sáng từ 8h00 đến 10h00. Công ty Bắc Trung Nam cấp giấy giới thiệu, khách tự liên hệ xem tài sản. Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.

5. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 11 giờ 00, ngày 08/12/2016.

6. Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30, ngày 09/12/2016.

7. Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam.

8. Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay tại TP.Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty Hợp Danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam. ĐT: 08. 62612072.