Đấu giá máy đào bánh lốp tại Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng BIDV Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau: