Đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, Bình Phước ủy quyền như sau: