Đấu giá lô xe ô tô tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính Đà Nẵng ủy quyền như sau: