Đấu giá lô tài sản thanh lý của dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản là lô tài sản thanh lý của dự án phát triển ngành lâm nghiệp (gọi tắt là WB3), cụ thể như sau:

I. Tài sản đấu giá:

1. Đặc điểm tài sản: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá lô tài sản thanh lý của dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (gọi tắt là WB3): lô 53 xe máy.

(Có bảng danh mục tài sản đính kèm)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm tài sản: 199.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và các lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn)

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   200.000 đồng/hồ sơ.

2. Bước giá:   2.000.000 đồng.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Chấp hành quy chế đấu giá tài sản do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 15/6/2018 tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh T.T.Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 15/6/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 13/6/2018 đến 16h30 ngày 15/6/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

4. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 18/6/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế - 07 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343837365

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn