Đấu giá lô quần áo may sẵn ngoại nhập tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đấu giá lô quần áo may sẵn ngoại nhập tại Vĩnh Long - ảnh 1
 
Đấu giá lô quần áo may sẵn ngoại nhập tại Vĩnh Long - ảnh 2