Đấu giá lô phương tiện vận tải đã qua sử dụng thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá 2E HHT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Bộ Ngoại Giao ủy quyền như sau: