Đấu giá Lô hàng tồn kho của Công ty TNHH Yo Limited tại Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 do Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Chi tiết tài sản đấu giá Lô hàng tồn kho (đèn trang trí và chân đèn) của Công ty TNHH Yo Limited như sau: 

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

1

Đèn số 1

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 240 x 400 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 300-380 x 290 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gốm tráng men màu xanh nhạt (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

2

Đèn số 2

Cái

21

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thướcchân đèn: (đường kính x cao) 200 x 600 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 – 460 x 300 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gốm tráng men màu xanh nhạt (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

3

Đèn số 5

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 250 x 400 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 400 x 300 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: đế chân đèn bằng sắt, thân chân đèn bằng dây lục bình (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

4

Đèn số 4

Cái

03

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 180 x 600 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 – 460 x 320 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: đế chân đèn bằng nhựa cứng, thân chân đèn làm bằng gốm tráng men màu xanh nhạt (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu xám.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

5

Đèn số 18

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 250 x 300 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 220 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp tạo hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu xám.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

6

Đèn số 31

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 180 x 320 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 250 – 300 x 180 (mm).

* Chất liệu:

- Chânđèn: được làm nhựa tổng hợp tạo hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

7

Đèn số 21

Cái

62

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 180 x 320 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 250 – 300 x 180 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp tạo hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

8

Đèn số 11

Cái

13

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 280 x 370 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 300 – 380 x 280 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gốm tráng men màu xanh lam, có hoa văn (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

9

Đèn số 27

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 230 x 600 (mm).

* Chất liệu: được làm bằng gốm tráng men màu trắng, và dây lục bình (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

10

Đèn số 7

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 100 x 500 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 220 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: đế chân đèn bằng nhựa cứng, thân chân đèn làm tre sơn tạo hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

11

Đèn số 32

Cái

21

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 160 x 500(mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 – 400 x 320 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp tạo hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu kem.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

12

Đènsố 12

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước: (đường kính x cao) 260 x 460 (mm).

* Chất liệu: đế bằng inox, thân đèn bằng tre sơn màu đỏ (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn.

13

Đèn số 14

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 200 x 270 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 280 x 160 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp màu xanh đậm (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

14

Đèn số 37

Cái

06

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 220 x 260 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 280 x 180 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp màu xám (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

15

Đèn số 44

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 200 x 300 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 260 – 300 x 230 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp màu xám (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

16

Đèn số 52

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 200 x 300 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 280 x 180 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm nhựa tổng hợp màu xám (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

17

Đèn số 53

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (DxRxC) 160 x 160 x 320 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 280 - 330 x 230 (mm).

* Chất liệu:

-Chân đèn: được làm bằng gốm màu xám, có hoa văn;

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu xám.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

18

Đèn số 57

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 300 x 220 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 200 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gỗ;

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

19

Đèn số 16

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí ốp tường.

* Kích thước: (đường kính x cao) 260 x 800 (mm).

* Chất liệu: được làm bằng sắt sơn màu;

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn bị hư, sét, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp

20

Đèn ĐT 1.1

Cái

01

* Loại đèn: Đèn ốp trần cỡ nhỏ.

* Kích thước: (DxRxC) 350 x 200 x 900(mm).

* Chất liệu: Khung bao bằng nhôm sơn tĩnh điện màu đồng, lưng bằng mica màu đỏ, bộc vải màu đỏ 4 mặt (bao gồm chuôi đèn và dây cắm);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

21

Đèn số 41

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 200 x 500 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 220(mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gỗ;

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

22

Đèn số 40

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 220 x 650 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 -0460 x 310(mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng nhựa tổng hợp, trang trí hoa văn ô vuông màu đen trắng (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

23

Đèn số 48

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 250 x 450 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 400 x 310 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng nhựa tổng hợp màu đen;

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

24

Đèn số 43

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 220 x 520 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 280 – 390 x 280 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gốm, trang trí giấy carton bên ngoài (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

25

Đènsố 46

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 200 x 400 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 360 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng dây lục bình (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

25

Đèn số 45

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 230 x 600 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 360 x 360 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng gốm tráng men màu trắng, và dây lục bình (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

27

Đèn số 47

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước chân đèn: (đường kính x cao) 250 x 300 (mm).

* Kích thước chụp đèn: (đường kính x cao) 250 x 450 (mm).

* Chất liệu:

- Chân đèn: được làm bằng nhựa tổng hợp có hoa văn màu đen, vàng (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

- Chụp đèn: khung bằng thép không rỉ, bọc vải màu đen.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

28

Đèn số 33

Cái

01

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước: (đường kính x cao) 290 x 420 (mm).

* Chất liệu: làm bằng nhựa tổng hợp màu trắng, có hoa văn trang trí (bao gồm chuôi đèn, dây cắm có công tắc);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

29

Đèn số 39

Cái

02

* Loại đèn: Đèn trang trí ốp vào tường.

* Kích thước:(NxC) 250x600(mm).

* Chất liệu: đế đỡ phía sau khung bằng nhôm, (bao gồm dây cắm), chân đèn bằng thép mạ đồng, chụp đèn hình nón, làm bằng tấm carton ép vải màu trắng.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

30

Đèn số 56

Cái

02

* Loại đèn: Đèn chùm ốp trần.

* Kích thước:(đường kính x cao) 420 x 420 (mm).

* Chất liệu: đế mâm bằng thép mạ đồng, vách bao xung quanh bằng ống thép mạ đồng, bên trong bằng kính đục màu trắng (bao gồm dây đèn);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

31

Đèn số 35

Cái

02

* Loại đèn: Đèn trang trí để bàn.

* Kích thước:(đường kính x cao) 300 x 300 (mm).

* Chất liệu: đèn bằng mica màu trắng đục + xanh đậm (bao gồm chuôi đèn và dây cắm);

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

32

Đèn ĐT 2.1

Cái

01

* Loại đèn: Đèn ốp trần cỡ lớn.

* Kích thước:(DxRxC) 950 X 200 X 1.000 (mm).

* Chất liệu: Khung bao bằng nhôm sơn tĩnh điện màu đồng, lưng bằng mica màu đỏ, bọc vải màu đỏ 4 mặt (bao gồm chuôi đèn và dây cắm),

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

33

Chân đèn số 3

Cái

136

* Loại đèn: chân đèn trang trí

* Kích thước:(đường kính x cao) 250 x 400 (mm).

* Chất liệu: được làm bằng gốm tráng men màu đen, ở giữa trang trí hoa văn ô vuông màu xanh.

* Tình trạng: Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, không có bóng đèn, thùng đựng bằng carton cũ, rách, móp …

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 47.790.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Mức giá không bao gồm thuế GTGT, các phí liên quan khác (nếu có).

- Tiền đặt trước: 9.600.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 11/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018 (Trong giờ làm việc hành chính) vào một trong hai số tài khoản sau của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm:

- Tài khoản 1: Số tài khoản 670.10.000.627971 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đồng Nai.

- Tài khoản 2: Số tài khoản 115.000.190919 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Đồng Nai.

3. Thời hạn và địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/01/2018 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

4. Thời hạn và địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/01/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm. (Trong giờ làm việc hành chính).

5. Thời hạn và địa điểm đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/01/2018. (Trong giờ làm việc hành chính) tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

6. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:

- Bán nguyên lô.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: Tối thiểu 2.000.000 đồng/lần trả giá.

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 16/01/2018.

8. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Địa chỉ: Số T04B-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

9. Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (đơn do tổ chức đấu giá phát hành), nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này.

- Người tham gia đấu giá chịu phí giao dịch của Ngân hàng (nếu có) khi nộp tiền đặt trước hoặc nhận tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá) qua hình thức chuyển khoản.

- Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản, đề nghị gởi đơn đến Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai trong thời hạn đăng ký để được trả lời, giải quyết.

- Người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ số tiền đặt trước đã nộp tại Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm) vào tài khoản số 1357.040.70.39.39.39 của Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đồng Nai mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Sở Giao dịch Đồng Nai trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc. (Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 23/01/2018).

- Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Địa chỉ: Số T04B-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại số: 0251.3943.338.