Đấu giá lô gỗ sao tại Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ số 1 (Gỗ Sao): 21,537 m3.

Tổng giá khởi điểm: 491.850.000 đồng (Bốn trăm chín mươi mốt triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

 2. Thời gian xem tài sản, đăng ký và bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2018 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 28/6/2018.

 3. Thời gian bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05/7/2018 (thứ Năm).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11-10 Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686686 để được hướng dẫn chi tiết.