Đấu giá Lô gỗ Giổi, Xá xị, Dẻ tại Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Lô gỗ Giổi, Xá xị, Dẻ tại Lâm Đồng

Tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: 52 Phan Đình Phùng, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Bảo Lâm.

Tài sản bán đấu giá: 02 lô gỗ theo Quyết định xử lý vật chứng số 53/CSĐT ngày 03/10/2016, số 54/CSĐT ngày 03/10/2016 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm (có bảng tính chi tiết giá trị gỗ tịch thu kèm theo), cụ thể:

Lô 01: Lô gỗ Giổi, Xá xị, SP; Khối lượng 126,013 m3.

Giá khởi điểm: 1.003.240.000 đồng (Một tỷ, không trăm lẻ ba triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Lô 02: Lô gỗ Giổi, Dẻ, SP; Khối lượng: 61,263 m3.

Giá khởi điểm: 494.679.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

  Thời gian, địa điểm bán đấu giá: vào lúc 9 giờ 30' ngày 01/03/2017 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm (Đ/c: Thị trấn Lộc thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

  Thời gian trưng bày, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phí và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến trước 15 giờ 00’ ngày 28/02/2017 tại Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc.

  Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết: Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc. ĐT: 0633.820282 -0972729100) Hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm.