Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2017/HĐBĐG ngày 03 tháng 02 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước và Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long về việc bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

1. Thông tin về tài sản: - 10 lô đất thuộc đất thuộc khu dân cư đường Nguyễn Trãi, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Tổng diện tích: 828 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Tổng giá khởi điểm: 3.367.890.000 đồng. Danh sách 10 lô đất:

STT

Ký hiệu lô

Diện tích

(m2/lô)

Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

 

01

33

81,0

4.067.5000

329.467.500

02

34

81,0

4.067.5000

329.467.500

03

35

81,0

4.067.5000

329.467.500

04

36

81,0

4.067.5000

329.467.500

05

37

81,0

4.067.5000

329.467.500

06

38

81,0

4.067.5000

329.467.500

07

39

81,0

4.067.5000

329.467.500

08

40

81,0

4.067.5000

329.467.500

09

45

90,0

4.067.5000

366.075.000

10

46

90,0

4.067.5000

366.075.000

 

Tổng cộng

828,0

 

3.367.890.000

2. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại Chi nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thị xã Bình Long, Công ty Cổ Phần Đầu Tư TC Bình Phước và tại nơi có tài sản.

3. Thời gian tham khảo hồ sơ, hướng dẫn xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2016.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước mua tài sản: Từ ngày thông báo đến hết 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2016.

5. Ngày đấu giá dự kiến: lúc 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 03 năm 2017

6. Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại chi nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thị xã Bình Long.

7. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.

8. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

9. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước và Chi nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thị xã Bình Long.

10.Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước tại 730 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.3.887.113 Chi nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thị xã Bình Long, ĐT: 0651.368.23.28 để biết thông tin chi tiết.