Đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Việt Thuận Thành tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Sài Gòn ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Việt Thuận Thành (Công ty Việt Thuận Thành), VAMC đã mua khoản nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng mua bán nợ số 01/2017/MBN.VAMC3-AGRIBANKSG, ngày 29/12/2017.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Việt Thuận Thành. Địa chỉ: Số 229 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sài Gòn.

- Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: Chi tiết theo hồ sơ đấu giá.

3. Giá khởi điểm: 299.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng) – Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 05/7/2018 (Trong giờ hành chính) tại Trụ sở VAMC.

6. Xem tài sản:

- Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 05/7/2018 (Trong giờ hành chính), tại Trụ sở VAMC.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 09/7/2018 – Trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (Ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà (Ban Đấu giá). Điện thoại: 0917.393.686/ Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.