Đấu giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá 05 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Mỹ phẩm, văn phòng phẩm; Lô 02: Điện tử; Lô 03: Quần áo; Lô 04: Hàng hóa các loại; Lô 05: Phụ tùng xe, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: Lô 01: 17.648.000 đồng; Lô 02: 47.360.000 đồng; Lô 03: 37.600.000 đồng; Lô 04: 28.888.000 đồng; Lô 05: 51.479.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 15/3/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Tiền bán hồ sơ: Từ 50.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đến 150.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá trực tiếp thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu của Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn của Trung tâm, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước: tương đương 20% so với giá khởi điểm của từng lô hàng hóa.

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 14/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/3/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.