Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm III đến nhóm VI tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: