Đấu giá gỗ rừng trồng tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ tổ chức bán đấu giá gỗ rừng trồng sản xuất với nội dung như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

Gỗ keo rừng trồng sản suất, diện tích 62,91ha, tổng sản lượng gỗ 9.035,5 m3, rừng trồng năm 2010, 2011. Toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng bán đấu giá có chứng chỉ FSC®.

2. Hình thức bán đấu giá: Bán đấu giá cây đứng, được chào bán rộng rãi trong cả nước, cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ năng lực tham gia đấu giá.

3. Thời gian mua, nộp hồ sơ và nộp tiền ký cược tham gia đấu giá: Thời gian mua và nộp hồ sơ năng lực, nộp tiền ký cược để tham gia đấu giá gỗ từ ngày 21/6/2018 đến hết 11 giờ 00 phút, ngày 30/6/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá và địa chỉ liên hệ:

- Dự kiến thời gian mở phiên bán đấu giá gỗ rừng trồng vào lúc 08h30’, ngày 02/7/2018 tại Văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ.

- Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Km27, quốc lộ 24, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255 3606684.