Đấu giá gỗ rừng trồng tại Quảng Ngãi

(BĐT) -Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

 1. Tài sản  bán đấu giá:

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi có tổ chức bán đấu giá gỗ rừng trồng, loài cây keo, diện tích rừng bán đấu giá  49,31 ha, tổng sản lượng gỗ: 7.248,8 m3, rừng trồng năm 2010. Toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng bán đấu giá có chứng chỉ FSC®.

2. Hình thức đấu giá bán cây đứng, được thông báo rộng rãi trong cả nước, cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ năng lực tham gia đấu giá.

3. Thời gian mua hồ sơ, hướng dẫn xem rừng và đăng ký nộp hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá gỗ từ ngày 14/3/2018, đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 22/3/2018 (trong giờ hành chính). Xét duyệt hồ sơ năng lực và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia đấu giá, nộp tiền ký cược trong ngày 23/3/2018. Dự kiến thời gian mở phiên bán đấu giá gỗ rừng trồng vào lúc 08h30, ngày 24/3/2018 tại Văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ.

4. Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Km27 quốc lộ 24, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3895456/ 0255 3606684; Fax: 0255 3863250.