Đấu giá gỗ khai thác tại Gia Lai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên.

Địa chỉ: 412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0914.220.477 – 0918.015.679 

- Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới.

Địa chỉ: Số 438 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

I. Tài sản bán đấu giá:

Stt

T.khu

Kh.

Diện tích (ha)

Loài cây

D1.3 (cm)

Hvn (m)

Mậtđộ

Trữlượng

Sảnlượng

gỗ

Củi/lô (m3)

Thân

/lô

Thân

/ha

m3

/lô

m3

/ha

m3

/lô

m3

/ha

1

381

8

2

5,60

Bạch đàn

14.5

9.9

4.809

859

365,9

65,3

292,7

52,3

36,6

2

3a

0,99

Keo lai

22.8

11.2

384

390

86,2

87,0

68,9

69,6

8,6

3

4a

0,65

Keo lai

23.3

9.8

200

310

40,9

62,9

32,7

50,3

4,1

4

9a

1,52

Thông 3 lá

25.6

12.4

493

420

151,1

128,0

120,9

102,4

15,1

5

14a

1,74

Thông 3 lá

24.0

13.0

574

410

160,6

114,7

128,5

91,8

16,1

6

17

3,02

Keo lai

13.8

11.1

1.727

572

135,8

45,0

108,6

36,0

13,6

7

18

3,85

Thông 3 lá

24.7

10.9

1.654

430

420,3

109,2

336,2

87,3

42,0

8

19

2,37

Keo lai

15.5

10.4

1.027

598

93,1

54,1

74,5

43,3

9,3

9

20

2,03

Thông 3 lá

25.2

10.2

667

330

167,8

82,6

134,2

66,1

16,8

10

392

4

16

2,13

Keo lai

10.6

9.4

3.083

1,448

125,3

58,8

100,2

47,0

12,5

11

19

1,68

Keo lai

10.2

9.7

2.519

1,500

102,7

61,1

82,2

48,9

10,3

12

20a

1,09

Keo lai

11.3

10.0

1.917

1,760

98,8

90,6

79,0

72,5

9,9

13

25

2,33

Keo lai

10.9

9.9

4.520

1,940

208,3

89,4

166,6

71,5

20,8

14

26

1,35

Bạch đàn

10.2

10.2

1.863

1,380

77,6

57,5

62,1

46,0

7,8

15

28

3,52

Keo lai

11.5

10.8

6.423

1,825

362,4

103,0

290,0

82,4

36,2

16

34

2,87

Keo lai

12.6

11.4

3.764

1,312

265,7

92,6

212,6

74,1

26,6

17

42

2,13

Keo lai

11.8

10.1

4.280

2,010

237,8

111,6

190,3

89,3

23,8

18

5

1a

5,97

Thông 3 lá

27.7

12.8

1.460

245

541,4

90,7

433,1

72,5

54,1

1b

2,78

Bạch đàn

11.7

9.7

2.387

859

124,5

44,8

99,6

35,8

12,4

1c

1,01

Keo lai

20.1

9.1

216

215

32,2

31,9

25,7

25,5

3,2

19

2a

1,27

Bạch đàn

11.7

9.7

1.637

1,290

85,4

67,2

68,3

53,8

8,5

Tổng

49,90

45.604,0

3.883,4

3.106,7

388,3

- Tổng giá khởi điểm: 2.060.591.388 đồng; Tiền đặt trước: 206.000.000 đồng; Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ. (Ghi chú: Không bán từng lô, từng khoảng).

- Tài sản do Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới chuyển giao bán đấu giá.

II. Nội dung chung:

- Tiền đặt cọc 10% nộp vào tài khoản công ty.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 18/06/2018.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc 10%: Từ ngày 15/06/2018 đến 16 giờ 00 ngày 18/06/2018.

- Thời gian bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/06/2018.

- Địa điểm bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên - Số 412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Lưu ý: Khách hàng đến đăng tham gia đấu giá phải mang theo CMND, hộ khẩu, …